Zabieram Cię w orientalną podróż....znajdziesz tutaj inspiracje i pomysły na łączenie znajomego rękodzieła ze Wschodnimi inspracjami, lecz nie tylko...

Let me take you in the Oriental Journey...You`ll find here mixing of Western craft ideas with Eastern inspiration, but not only....

poniedziałek, 28 listopada 2011

wtorek, 22 listopada 2011

Mały wojownik/ Little warrior

 Przejście od słodkich dziewuszek i zadumanych dam do męskiego świata broni i wojowniczych min  to było ostatnio spore wyzwanie dla mnie. Podeszłam do tematu jak zwykle w  detaliczny sposób. Przestudiowałam parę książek o samurajach i doszłam do wniosku, iż prawdziwa zbroja i hełm samurajski jako wzór to zadanie ponad miarę dla mnie. Wykorzystałam więc klasyczne origami i złożyłam symboliczny hełm samuraja tzw. kabuto. Użyłam połączenia papieru gazetowego i złotej folii, żeby nieco przewrotnie podkreślić wysokie aspiracje tego małego chłopca.

The transition from cute girls and dreaming ladies  to the male world of armors and warriors look was recently a big challenge for me. I`ve ussually treated  the theme  normally in the detailed way. I studied a few books about the samurai and came to the conclusion that the true samurai armor and a helmet as a model for this task is beyond my skills. So I used the classic origami and I folded  origami samurai helmet  kabuto in  symbolic way. I used combination of newspaper and golden foil, to show ironically  the high aspirations of this young boy.


Little warrior


Little warrior


Little warrior

poniedziałek, 21 listopada 2011

Windy day


I’ve been experimenting with new theme and colour combinations. It was great challenge for me to start such theme unknown in my creations so far. I`ve been prefering cute japanese girls with their red cheeks and lovely round faces. My friend made me eager to do something new. So there is, potrait of two boys struggling with koinobori (carp flags) on wind. 
My goal was to achieve movement, activity, get vivid composition to capture energy, vitality and envolvement of these little boys. I used many, many little pieces of japanese paper for children and kites shapes, everything was glued carrefully for seamless and neat effect. These operations took many hours, but these time owing decision about change artwork theme I think I gain little step for progress in my paper creation. 

windy day

windy day

windy day


Carp fish (koi) are used as festive decorations during Children's Day ( Kodomo no hi). This is a Japanese national holiday which takes place annually on May 5, the fifth day of the fifth month. It is a day set aside to respect children's personalities and to celebrate their happiness.

The day was originally called Tango no Sekku and was celebrated on the 5th day of the 5th moon in the lunar calendar or Chinese calendar. After Japan's switch to the Gregorian calendar, the date was moved to May 5.

Sekku means a season's festival (there are five sekku per year). Tango no Sekku marks the beginning of summer or the rainy season. Tan means "edge" or "first" and go means "noon". In Chinese culture, the fifth month of the Chinese calendar was said to be a month for purification, and many rites that were said to drive away evil spirits were performed.

Before this day, families raise the carp-shaped koinobori flags (carp because of the Chinese legend that a carp that swims upstream becomes a dragon, and the way the flags blow in the wind looks like they are swimming), one for each boy (or child), display a Kintarō doll usually riding on a large carp, and the traditional Japanese military helmet, kabuto. Kintarō boy and the kabuto are symbols of a strong and healthy boy.

piątek, 11 listopada 2011

Jeszcze daleko...

... do kwietnia, czyli pory kwitnienia  magnolii w Polsce i mojej ulubionej pory roku, kiedy wiosna jeszcze nie w pełni, ale wszystko już tętni chęcią do życia. Jednak ja już o niej myślę i zastanawiam się jak zignorować wszystko, co z zimą związane.  Bo jej bardzo nie lubię, a może w tym roku nie przyjdzie...? A ta magnoliowa dziewuszka z paluszkiem w buzi to chyba mój najbardziej mixed mediowy obrazeczek:) mnóstwo inków i mistów, zaczynam je bardzo lubić po swojemu. Już wstawiona na półeczkę do Etsowego sklepiku.

It`s far from April, the month of blooming magnolia trees in Poland - my favorite time of year, when spring hasn`t been yet in fully, but everything is vibrant with a desire to live.  But now I think about it and wonder how to ignore everything related to winter. Because I really don`t like it, and maybe this year winter will not come ...? And the magnolia little girl with finger in her mouth is my  probably the most mixed media  made picture:), a lot of of inks and mists, I start to like them very own way. Already put on the shelf for Etsy shop.

Under magnolia tree


Under magnolia tree


Under magnolia tree

poniedziałek, 7 listopada 2011

Dreaming

Wkraczam poważnie w niepoważny wiek. Nawet moja gejsza dyskretnie odwróciła wzrok, że bez komentarza :DDDD
Serdeczne dziękuję Wszystkim, którzy mi dzisiaj dobrze życzyli.....

I come in seriously in a frivolous age. Even my geisha discretely looked away, without comment that: DDDD
Thank all of you who wished me well today .....


Dreaming
Dreaming