Zabieram Cię w orientalną podróż....znajdziesz tutaj inspiracje i pomysły na łączenie znajomego rękodzieła ze Wschodnimi inspracjami, lecz nie tylko...

Let me take you in the Oriental Journey...You`ll find here mixing of Western craft ideas with Eastern inspiration, but not only....

wtorek, 13 lipca 2010

japońskie pudełko ze skarbami-karako


Przemierzam od jakiegoś czasu wiele stron związanych z wafuku- (tradycyjny japoński strój) w poszukiwaniu informacji o kimonach i wszystkim, co z ich tradycją jest związane itp. Te poszukiwania pozwoliły mi zdobyć maleńką wiedzę na temat reguł kitsuke (sztuki zakładania i aranżacji elementów kimona) oraz zgromadzić pewną bazę obserwacji i spostrzeżeń związanych z klasycznymi motywami i wzorami  przedstawianymi na kimonach, pasach obi, kurtkach haori, czy szatach spodnich juban. Sporo z nich trafiło na listę moich ulubionych poprzez ciekawą tematykę, niezwykłą technikę przedstawiania i ich precyzję, czy egzotyczną kolorystykę.
Do takich klasycznych, jednak dość egzotycznych wzorów wykorzystywanych przy tworzeniu wafuku należy motyw karako- chińskiego dziecka, przeze mnie nazywanego chińskim pulchnym bobasem z ogoloną głową.
Zazwyczaj malowane w technice yuzen, bywają też tkane oraz haftowane. 
  
Największym sklepem online, jaki znam, gdzie można obejrzeć (i kupić, jeśli kiesa pozwala) tysiące kimon, obi, haori do wyboru, do koloru  jest ICHIROYA. To na stronach tego sklepu znalazłam największą kolekcję prześmiesznych karako. Najczęściej odwzorowywane są na pasach nagoya obi, ale znalazłam je zarówno na kilku formalnych kimonach z herbami kurotomesode, czy spektakularnych kimonach susohiki, które noszą gejsze,  oczywiście na dziecinnych kimonkach, czy na  męskich haori.
To dopiero początek, wyszukałam wiele takich ciekawych motywów, które będę starała sie przedstawić i opowiedzieć o nich, szkoda tylko, że nie mogę sobie pozwolić na fizyczne posiadanie wieęcej takich interesujacych fatałaszków kimonowych, ale z czasem... 

*
I`ve  browsed many sites related to wafuku-(traditional Japanese costume) in search of information about kimonos and all that their tradition is related, etc. This allowed me to gain a little knowledge about the kitsuke rules (creation and arrangement of elements kimono art) and collect a database of observations and insights of classical motifs and designs presented to the kimono, obi belts, jackets haori whether  juban robes. A lot of them went into the list of my favorites, by an interesting subject matter, technique, presentation and accuracy or exotic colors. 
One of the classic, but quite exotic designs used in creating  wafuku is  theme of karako-Chinese child, I called the Chinese, plump toddler, with a shaven head. These are usually painted in the yuzen technique, also tend to be woven and embroidered.
The biggest, that I know,  online shop, where you can watch (and buy if the purse permits) thousands of kimonos, obi, haori etc. is ICHIROYA. I found there the largest collection of hilarious karako. The most often mapped to nagoya obi belts, but I found them both on several formal kimono with crests- kurotomesode, whether susohiki -spectacular kimonos worn by geisha but of course on  the childish kimono whether male haori. 

Zdjęcia opublikowane za zgodą właściciela Ichiroya.
Thank you Ichiro san!1 komentarz:

dziękuję za miłe słowo/thank you for kind comment: